Skatteregler for firmagaver

Helt kort fortalt er reglerne for skattefritagelse af gaver fra firmaet til medarbejdere:

  • At gavernes samlede værdi maksimalt udgør 1.200 kr. inkl. moms for kalenderåret. Overstiges beløbet skal det fulde beløb beskattes.
  • At jule- eller nytårsgave dog uanset hvad altid er skattefri, så længe den maksimalt koster 900 kr.
  • At (mindre) lejlighedsgaver til private begivenheder som barsel eller runde fødselsdage ikke tæller med i ovennævnte beløb, dvs. altid er skattefri.
  • At gavekort ikke er skattefri (med mindre de gives til en specifik ting som eksempelvis biografbilletter).

En eventuel indberetningspligt af gaver til beskatning påhviler medarbejderen selv.